DRIE MAAL LOKAAL

Produceren

lokaal collectief en individueel zelf energie produceren

Gebruiken

lokaal de eigen geproduceerde energie gebruiken

Circulair

lokaal en circulair het ermee verdiende geld lokaal herinvesteren in duurzaamheid en leefbaarheid

52

Energie Van Ons

17

Gewone leden

56287

Energieopwek Vdv I (t/m november)

Welkom

De Energiecoöperatie duurzaam Assen (EdA)  is opgericht op 16 maart 2016 door 2 initiatiefnemers vanuit Drenthe In Transitie, een gezamenlijke ontdekkingstocht naar een duurzaam en energieneutraal Drenthe. We zijn de eerste stadscoöperatie in de provincie Drenthe met een eigen Energiewinkel in het Warenhuis Vanderveen en richten ons op bewustwording van het energieverbruik, zelf opwekken met eigen productie-installaties, het energieneutraal maken van huishoudens en het investeren in leefbare duurzame buurten en wijken.

Als u wilt meepraten en beslissen over projecten voor de transitie naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Assen dan bent u welkom bij onze energiecoöperatie. Allerlei opties zijn mogelijk zolang zij maar vallen binnen het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. Als lid en afnemer van energie draagt u bij aan de duurzame doelen van onze coöperatie. U bepaalt zelf in welke vorm u deelneemt aan activiteiten en projecten.

EC duurzaam Assen is aangesloten bij de noordelijke energiebeweging  “Energie VanOns“.