De Ledenraad is per 1 augustus 2020 benoemd

De Algemene Leden Vergadering heeft vorig jaar ingestemd met het instellen van een Ledenraad. Daarvoor was een Statutenwijziging nodig, die al in 2018 unaniem door de ALV is aangenomen. In de statuten is toen bovendien geregeld dat ook bedrijven lid kunnen worden. De verkiezing van de kandidaat Ledenraadsleden is vanwege corona via een schriftelijke stemming gehouden. Met een meerderheid van stemmen zijn alle kandidaten gekozen. Van de leden heeft 53% zijn stem uitgebracht, allen stemden vóór de kandidaten. Per 1 augustus heeft Ec duurzaam Assen een Ledenraad van 10 betrokken en deskundige leden.

Hiermee is de volgende stap in de professionalisering van de Energiecoöperatie duurzaam Assen gezet.

Een Ledenraad van kritische en deskundige mensen zorgt er naast de Raad van Commissarissen voor dat het bestuur van EdA weloverwogen beslissingen neemt. Uiteraard hebben uiteindelijk onze leden via de ALV het laatste woord. Het bestuur, de RvC en de Ledenraad leggen bij de leden verantwoording af van de genomen besluiten, zoals dat in een coöperatie hoort te gaan.