Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Energietuin Assen-Zuid staat op de planning om volgend jaar gebouwd en in bedrijf te worden genomen. De film die over het concept Energietuin is gemaakt door de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties belicht de waarde van het Natuurinclusief ontwikkelen van zonne- en windparken.

De getoonde voorbeelden zijn leidend voor het ontwerp dat voor de Energietuin Assen-Zuid is gemaakt. Christiaan Teule van de NMF Drenthe licht dat in deze film voor de Energietuin Assen-Zuid toe. Daarnaast vraagt de film aandacht voor een goede verbinding van deze natuur inclusieve ontwerpkeuze met de plannen voor de Regionale Energie Strategieën die in Nederland op stapel staan om tot uitvoering te komen.