Datum 17 juni 2021
Tijdstip13:00 - 15:00
Locatie Online
Organisator Energie Samen | Buurtwarmte + HIER opgewekt
Aanmelden Via deze link

Als gemeenten en warmte-initiatief elkaar gevonden hebben en informeel verkend hebben waar ze gaan samenwerken, is het in ieder zijn voordeel als er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. Dit om de krachten van top-down en bottom-up te binden.

Een gemeente moet op een groter speelveld verantwoording afleggen, naar onder andere provincie en rijk. Maar ze moet ook een transitie voor de rest van de bewoners in de gemeente organiseren. Het bewonersinitiatief heeft erkenning en een recht van ontwikkeling nodig. De gemeente heeft middelen en mandaat.

Het bewonersinitiatief heeft erkenning en een recht van ontwikkeling nodig. De gemeente heeft middelen en mandaat. Het initiatief kan bewoners organiseren en lokale kennis inbrengen, en zo realisatiekracht organiseren. De macht ligt bij de gemeente, maar de kans op een succesvolle transitie is groter in samenwerking met een initiatief.

Veel tegenstellingen die op spanning staan, juist daarom hebben gemeente en bewonersinitiatief elkaar nodig. Maar om de verschillende perspectieven te doen rijmen, helpt het om afspraken te maken. Afspraken om samen een complex proces in te gaan, om commitment te geven naar elkaar, om samen te leren en groeien in de transitie. Daar gaat deze sessie over.