Ben jij een gemotiveerde inwoner van Drenthe en heb je affiniteit met energiebesparing in en rond de woning? Vind jij het leuk om te werken aan het vergroten van de bewustwording van het energieverbruik door aan de keukentafel bij de mensen thuis laagdrempelig voorlichting en informatie te geven over energiebesparing en duurzame opwekking? Geef je dan nu op voor de opleiding!

De Drentse Energiecoach is een opgeleide, niet commerciële, niet-gecertificeerde, lokale Energiecoach die op vrijwillige basis een verkennende energiescan geeft aan particuliere woningeigenaren in Drenthe. De coach werkt vanuit en in samenwerking met een lokale energiecoöperatie, lokaal initiatief of gemeente en voert regelmatig een energiescan uit bij inwoners in de eigen gemeente.
Als Drentse Energiecoach krijg je de rol van Drentse Besparingsambassadeur en neem je deel in activiteiten, projecten of campagnes van een lokale energiecoöperatie, lokaal initiatief, gemeente / Drents Energieloket. In een steeds groter wordende poule van Drentse Energiecoaches kun je je kennis, ervaring en vragen delen.
Dit jaar kunnen tot 50 Drentse Energiecoaches worden opgeleid. Per cursus is plaats voor maximaal tien deelnemers. De opleiding bestaat uit vijf avonden van 19.00 tot 22.00 uur (vijf weken achter elkaar) en wordt op basis van aanmeldingen, zo lokaal mogelijk georganiseerd (online, indien nodig i.v.m. Corona). De cursus vindt plaats op donderdagavonden in september, oktober, november en januari 2021 .Er is veel belangstelling voor de opleiding, dus wacht niet te lang met aanmelden! Voor meer informatie over de opleiding en aanmelding: https://drentsenergieloket.nl/maatregelen/energiecoach/

De Drentse Energiecoach aan huis is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket en wordt gefinancierd vanuit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Heb je vragen over de opleiding dan kun je contact opnemen met Xandra van Zon van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, e-mail: x.van.zon@nmfdrenthe.nl of tel: 0592 – 31 11 50.