Wij zijn trots met het MVO-certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken.

De MVO-alliantie

In januari 2016 is de MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties (publiek en privaat) die hun krachten willen bundelen als het gaat om het realiseren van hun ambities voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving. De MVO-Alliantie wordt gedragen door de organisaties die zich er aan verbonden hebben en daar is AssenvoorAssen er één van. Samen met andere alliantiepartners werken wij samen in projecten aan het realiseren van MVO ambities.

AssenvoorAssen

De stichting AssenvoorAssen is in 2009 opgericht vanuit particulier initiatief met steun van de Gemeente Assen en ondernemers in Assen. De stichting richt zich met diverse betrokkenen lokaal op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) middels de drie P’s van Planet, People en Profit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De missie van AssenvoorAssen is: het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en rond Assen. Deze missie proberen wij te bereiken door ondernemers, bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden in het MVO-Platform.