De energiecoöperatie is een organisatie zonder winstoogmerk, levert een bijdrage aan de leefbaarheid van uw buurt, stimuleert de ontwikkeling van duurzame initiatieven en neemt de productie van energie in eigen hand. Voordelen voor u:
– korting op energieadvies
– deelnemen aan bijeenkomsten over duurzaamheid
– Meebeslissen over het beleid
– Ondersteuning bij besparings- en bewustwordingsacties
– Voordragen welke duurzame initiatieven we ondersteunen


Lid worden

De contributie bedraagt € 20,00 op jaarbasis.
Het 1e jaar wordt bij aanmelden € 5,00 inschrijfgeld doorberekend.

 

Uw privacy wordt door EC duurzaam Assen gerespecteerd en zo goed mogelijk gewaarborgd. Op onze site staan formulieren waarop u persoonlijke gegevens achterlaat. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig zijn voor de specifieke service die bij het web formulier horen. Op de web formulieren verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:
– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adres
– Postcode
– Woonplaats

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de door u gevraagde diensten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is omdat een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.