Energie VanOns is bij de tarievenvergelijking in januari 2020 weer één van de goedkoopste energieleveranciers. De uitgangspunten zijn:

- Alle tarieven inclusief overheidsheffingen en BTW
- Looptijd 12 maanden
- Alle bedragen per jaar, tenzij anders aangegeven

Het maandbedrag is gebaseerd op een jaarverbruik voor stroom van 3000 kWh en gas 1200 m3