Opwekinstallatie(s) in productie:

  • Vanderveen I (Postcoderoosproject postcode 9401)
    Op het dak van Warenhuis Vanderveen liggen 213 zonnepanelen. De opwekinstallatie is november 2017 in productie genomen.
    Er zijn geen panelen meer beschikbaar.

In ontwikkeling

  • Wijkgebouw de Schulp Assen oost (Postcode 9402 gepland)
  • Vanderveen II (Postcode 9401 gepland)
  • Zonnepark Assen zuid (Postcode 9405 toekomst)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Samengevat in stappen

Stap 1
De coöperatie bereidt het project voor, zoekt een geschikt dak en werft deelnemers voor het project.

Stap 2
Deelnemers worden lid van de coöperatie en kopen zonparticipaties en verwerven zo gedurende 15 jaar het recht op een jaarlijkse teruggave van de betaalde energiebelasting.

Stap 3
In een jaarlijkse ALV bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project, de stand van zaken van hun coöperatie en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst van het project toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave.

Stap 4
Na 15 jaar eindigt het project, is er 15 jaar lang duurzame energie opgewekt, hebben deelnemers daarmee voorzien in een hun eigen groene elektriciteitsverbruik en een financieel rendement (voordeel) behaalt door hun deelname.

Lees alles over de postcoderoos regeling