Energie opwekken door Assenaren voor Assenaren

100% lokaal opgewekte duurzame energie

Energiecoöperatie duurzaam Assen richt zich op bewustwording van het energieverbruik, zelf opwekken met eigen productie-installaties, het energieneutraal maken van huishoudens en het investeren in leefbare duurzame buurten en wijken.

3 x lokaal

  1. lokaal collectief en individueel zelf energie produceren
  2. lokaal de eigen geproduceerde energie gebruiken
  3. lokaal en circulair het ermee verdiende geld lokaal herinvesteren in duurzaamheid en leefbaarheid