Energietuin Assen Zuid

  • Zonnepark Assen Zuid
  • 23 hectare; 57.000 panelen
  • Elektriciteit voor 6.500 huishoudens in Assen
  • 21,1 MWp geïnstalleerd vermogen
  • Flora & Fauna belangrijk

Zonnepark

Op initiatief van de gemeente Assen wordt al sinds 2017 gewerkt aan een plan voor een duurzame invulling door het oprichten van een zonnepark in het gebied. Sinds in 2019 de opdracht is gegeven aan de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns is het snel gegaan: samen met ENGIE, Energiecoöperatie duurzaam Assen , de Natuur en Milieufederatie Drenthe en met medewerking van Wageningen University & Research is het concept ontwikkeld voor een van de eerste Energietuinen van Nederland.

Tuinen met Energie

“Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel, maar moet wel aansluiten bij de kwaliteit van het landschap en de natuur”, aldus de Natuur en Milieufederaties, initiatiefnemer van het project Energietuinen Nederland. Met de aanleg van een iconische Energietuin willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de lokale energie-initiatieven verder te professionaliseren. De Nationale Postcode Loterij maakt het project mede mogelijk dankzij een extra schenking.