Drijvend zonnepark zandwinplas Ubbena

  • Zandwinplas te Ubbena - Assen
  • Circa 50 hectare water oppervlak
  • Circa 28 hectare gebruik voor energieopwekking op zuidelijke plas
  • Zonneveld zuidplas 15,3 ha
  • Noordelijke plas bestemd voor Ecologie
  • Samenwerking met lokale partijen middels 4 x Lokaal
  • Bijdrage aan Gemeentelijke energie doelstellingen

Zonder communicatie, geen participatie!


Het is van groot belang voor een project van de omvang van "Drijvend zonnepark zandwinplas Ubbena" om de omwonenden en de primaire stakeholders op de hoogte te houden. Alle beschikbare documenten worden hier als een pdf document aangeboden.

Voorbeeld project
Project Zon op water

Dit filmpje toont in het kort het systeem dat is gebruikt voor het Project Middenmeer van Adamant Solar. Vooral voor de mensen die geen mogelijkheden hebben zelf te gaan kijken geeft dit een goed beeld van het toe te passen drijversysteem voor DZP Ubbena.