Ik ben Erik Postema, woonachting in de Drentse hoofdstad Assen. Na mijn opleiding in elektrotechniek en elektronica kon ik al snel aan de slag in de ICT in verschillende functies. In 2016 deed zich de kans voor om samen met een medestander in duurzaamheid de Energiecoöperatie Duurzaam Assen op te richten. Daarin ging ik actief aan de slag met het realiseren van lokale duurzame energieopwekking. Na een jaar was het eerste lokale  opwekproject in het centrum van Assen een feit. Dat smaakte naar meer.
Inmiddels is Duurzaam Assen uitgegroeid tot een professionele energiecoöperatie waarin het ene opwekproject na het andere wordt opgepakt. Zo proberen we zoveel mogelijk Assenaren bij de energietransitie te betrekken. Gaandeweg ben ik mij gaan verdiepen in het energievraagstuk en de impact van het energieverbruik op de leefomgeving. Mede daarom heb ik een overstap gemaakt naar een functie als energieadviseur. Ik heb een EPA-W en EPA-U opleiding gevolgd om effectief te kunnen bijdragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit deed ik eerst bij een adviesbureau en vervolgens bij een woningstichting. Ik was veel bezig was met het opstellen van rapporten maar dat leidde in mijn ogen te weinig tot concrete actie.