Ik werk als internationaal consultant of het gebied van geïntegreerd beheer van natuurlijke
hulpbronnen (integrated natural resource management). Een heel breed werkterrein.
Dit omvat onder andere “climate smart” landbouw, klimaatsaanpassing, plattelandsontwikkeling,
duurzame energie, energie besparing, water beheer, drinkwater en water zuivering, duurzame
toerisme, natuurbescherming, vermindering van natuurrampen, marktketen (value chain)
ontwikkeling, groene en blauwe economie. Kortom overal waar natuur en milieu, en economie
samenkomen.
De laatste jaren is klimaatsimpact en aanpassing steeds belangrijker geworden. Ik werk op allerlei
gebieden als water beheer, drinkwater, energie, landbouw, transport, energie, natuurrampen,
plattelands ontwikkeling, blauwe (Zee gerelateerde) en groene (duurzame) economie.
Mijn werkgebied is voornamelijk in Midden en Oost Europa, Azie (en in beperkte mate Zuid Amerika)
Doordat ik werk op het grensgebied van sectoren heb ik de nodige ervaring opgedaan om mensen en
instituties mee te krijgen in nieuwe processen en denkwijzen. Belangrijkste is denk ik om win-win
situaties van de grond te krijgen.
Ik woon nu al meer dan 40 jaar in Assen. Het lijkt me leuk om mijn ervaring en creativiteit ook in
aangepaste vorm in mijn Drentse land te gebruiken. Aan de andere kant kan ik hier zelf ook weer van
leren, ten behoeve van andere landen.
Ik ben wel veel op pad in het buitenland maar dat zal mijn betrokkenheid en inbreng, wanneer nodig
met gebruik van web communicatie, niet teveel beinvloeden.

Met hartelijke groet,
Rieks Bosch

Vorige
Overzicht
Volgende