We zijn weer een stap verder met de ontwikkeling van drijvend zonnepark Ubbena. 14 april vindt de besluitvormende raad plaats binnen de gemeente Assen. Hier vind je de agenda met stukken.

In het geval van Ubbena zal het college de raad verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing.

Alleen op ruimtelijke gronden kan de raad besluiten dit niet te doen. Als de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd (kort na het besluit van de raad).

De stukken liggen 6 weken ter inzage. Om de stukken in te zien, kan je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 14 0592. Binnen die 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.

De uiteindelijk publicatie is te lezen in de Berichten van de Brink.