Zonneparken zijn 3x lokaal

Bron: Berichten van de Brink
Assen is in 2050 klimaatneutraal: alle energie die we nodig hebben, wordt dan duurzaam opgewekt. In 2020 moeten we daarvoor al de eerste stappen gezet hebben: 14% van alle Assense energie moet dan duurzaam opgewekt zijn. Daarvoor moeten we een aantal zonneparken aanleggen.

3x lokaal De gemeente vindt het belangrijk dat zonneparken zoveel mogelijk lokaal rendement opleveren. Daarom zetten we in op 3x lokaal: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economisch en financieel voordeel. Dit betekent dat inwoners en bedrijven uit Assen mede-eigenaar van zonneparken kunnen worden en/of mee kunnen beslissen over de invulling ervan.
Dat inwoners van de zonneparken gaan profiteren is volgens Tom Verloop van Energiecoöperatie Duurzaam Assen een ding dat zeker is. ‘De opbrengsten uit zonne-energie worden lokaal gedeeld. Inwoners en bedrijven kunnen stroom afnemen. De opbrengsten komen bijvoorbeeld in een fonds. Het geld kunnen we dan gebruiken om Assen verder te verduurzamen,’ legt Tom uit.